เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดนาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านหาดนาค
ขออนุญาตสมาชิกชมรมครูพลศึกษา กีฬา และนันทนาการอ.จอมทอง ร่วมประชุม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ชมรมครูพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ อ.จอมทอง
ประกาศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย ประถมศึกษา หรือภาษาไทย (รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน- ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านอมขูด
แจ้งยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านอมขูด
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้สมาชิกชมรมครูพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ อำเภอจอมทองเข้าร่วมประชุม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในอำเภอจอมทอง (ใหม่ล่าสุด) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ชมรมครูพลศึกษา กีฬาและนันทนาการอำเภอจอมทอง
เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในอำเภอจอมทอง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ชมรมครูพลศึกษา กีฬา และนันทนาการอำเภอจอมทอง
ประกาศโรงเรียนบ้านอมขูด
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว(เอกปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านอมขูด
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดนาค
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างขั่วคราวรายเดือน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านหาดนาค
ประกาศ โรงเรียนบ้านหาดนาค
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านหาดนาค
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา (รับสมัคร 24 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2562 ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านหาดนาค
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าหลุก
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน เอก ปฐมวัย จำนวน
2 อัตรา (รับสมัคร 1 พฤษภาคม 2562 – 7 พฤษภาคม 2562 )
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านท่าหลุก
ประกาศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในอำเภอจอมทอง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ชมรมครูพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ อำเภอจอมทอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
ด้วยพ่อบุญยืน พรหมพิจารณ์ บิดาผอ.ประสิทธิ์ พรหมพิจารณ์ อดีตผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา๗๙(บ้านหนองอาบช้าง)ได้ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ลานธรรม วัดป่าป้อง(ไชยาลังการ์) หมู่ 4 บ้านป่าป้อง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด กำหนดฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ผู้แจ้งข่าว : นันทริน เขื่อนแก้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (รับสมัคร 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 )
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
เรื่อง เก็บค่าบำรุงสมาชิกรายปีของสมาคมครูอำเภอจอมทองตามข้อบังคับ (รายละเอียดดังแนบ)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ จำนวน1ตำแหน่ง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัดในอำเภอจอมทอง
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันครูครั้งที่ ๖๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธ ที่ 16 ม.ค. 62 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง(รายละเอียดดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
เรื่อง เก็บค่าบำรุงสมาชิกรายปีของสมาคมครูอำเภอจอมทองตามข้อบังคับ (รายละเอียดดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอจอมทองทุกเครือข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับเกียรติบัตรเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกสังกัดในอำเภอจอมทอง
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้บริหาร ร.ร. เรื่องการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒วันพุธ ที่ ๒ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทนนท์ ชั้น๓ สพป.ชม.เขต ๖ (รายละเอียดดั 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 387 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387