หน้าหลัก E-Office หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 6 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ สถิติการเข้าใช้งานของโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04223_1078
2 Mar 2016
แก้ไขประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผอ.รร.บ้านแม่แดดน้อย..
ส่งE-officeเท่านั้น
04223_1023
29 Feb 2016
รายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยเหลือราชการ
ทุกโรงเรียน..
ส่งE-officeเท่านั้น
04223_1029
29 Feb 2016
อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง..
ส่งE-officeเท่านั้น
04223_1031
29 Feb 2016
อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ผอ.ร.ร.บ้านนากลาง..
ส่งE-officeเท่านั้น
04223_1019
29 Feb 2016
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ.
ทุกโรงเรียน..
ส่งE-officeเท่านั้น
04223_1016
29 Feb 2016
อมุมัติการเดินทางไปราชการ
ผอ.ร.ร.บ้านใหม่สารภี..
ส่งE-officeเท่านั้น
04223_1015
29 Feb 2016
อมุมัติการเดินทางไปราชการ
ผอ.ร.ร.บ้านนากลาง..
ส่งE-officeเท่านั้น
04223_999
26 Feb 2016
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
ส่งE-officeเท่านั้น
04223_998
26 Feb 2016
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทา..
ส่งE-officeเท่านั้น
04223_995
26 Feb 2016
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ทุกโรงเรียนและร.ร.เอกชนในสังกั..
ส่งE-officeเท่านั้น
04223_994
26 Feb 2016
อนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผอ.ร.ร.บ้านขุนแปะ..
ส่งE-officeเท่านั้น
04223_993
26 Feb 2016
อนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผอ.ร.ร.บ้านขุนแปะ..
ส่งE-officeเท่านั้น
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 1 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Link Download :
โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
สำหรับ บุุคคลทั่วไปสามารถใช้
User: 6666 และ Pass : 6666 เพื่อเข้าดูหนังสือราชการได้
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ